Người bán hàng rong ‘lên ngôi’, kiếm lời từ biểu tình Thái Lan

Những người bán hàng ăn rong ở Thái Lan gần đây đã được gọi là các “tình báo viên” nhờ nắm được nguồn tin nhạy bén, giúp họ đến được hiện trường nhanh hơn cả cảnh sát và giới truyền thông. (đọc thêm)