Nghi lễ Tắt Bạt tại cố đô Luang Prabang Lào

Từ một tập tục tôn giáo thông thường từ thế kỷ 14 tại Luang Prabang, ngày nay, nghi lễ Tắt Bạt hay còn gọi là Cúng dường vào mỗi sáng sớm tại Di sản thế giới của Lào rất được yêu thích, thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm. (đọc thêm)