Ngành Đường sắt bắt đầu vận chuyển hàng cứu trợ vào miền Trung

Ngay sau khi tuyến đường sắt Bắc-Nam được thông tuyến, ngành đường sắt đã bắt đầu triển khai chuyên chở miễn phí hàng cứu trợ cho nhân dân miền Trung. (đọc thêm)