Nga sản xuất thành công 'thịt nuôi trong phòng thí nghiệm'

Các nhà khoa học Nga đã sản xuất một viên thịt nặng 40g từ tế bào trên mô cơ của giống bò Angus. Chi phí sản xuất viên thịt này là 14.000 USD(đọc thêm)