Mỹ Latinh có tỷ lệ nhà nữ khoa học cao nhất thế giới

Các nhà khoa học và nghiên cứu thuộc phái yếu tại các nước Mỹ Latinh đang ngày càng chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình trong giới nghiên cứu khoa học hay kinh doanh, những lĩnh vực vẫn được coi là "pháo đài" bất khả xâm phạm của “đáng mày râu”.(đọc thêm)