Một kỳ họp Quốc hội đổi mới, trách nhiệm, chất lượng

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao, sau 21 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp.(đọc thêm)