Mô hình bác sĩ gia đình tại khu dân cư ở Trung Quốc

Nhằm ứng phó với tình trạng già hóa dân số, nhiều địa phương của Trung Quốc đã chủ động triển khai các mô hình chăm sóc sức khỏe, nổi bật là mô hình bác sĩ gia đình tại khu dân cư.(đọc thêm)