Miễn nhiệm đại biểu HĐND Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng

Sáng 21/3, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026) làm thủ tục cho thôi tư cách đại biểu HĐND Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng – người hành hung nhân viên sân golf BRG (Đà Nẵng).(đọc thêm)