Lý do phi công chiến đấu Mỹ có thể mất việc trong tương lai gần

Những chiếc F-16 không người lái có thể thực hiện sứ mệnh tấn công, phản ứng với hệ thống phòng không đối phương và tự xoay xở trong trường hợp mất hoàn toàn liên lạc với trung tâm điều khiển mặt đất. (đọc thêm)