Lữ đoàn Công binh 550 giữ vững lá cờ đầu ‘Đơn vị huấn luyện giỏi’

Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, bảo quản các công trình quốc phòng, dò gỡ bom mìn, khắc phục vật liệu nổ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…; những năm qua Lữ đoàn Công binh 550 (Quân đoàn 4) luôn đi đầu trong toàn đơn vị giữ vững lá cờ đầu “Đơn vị huấn luyện giỏi”.(đọc thêm)