Kỳ tích ca mổ tách 'song Nhi' lịch sử

Việc thực hiện ca mổ cho hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi được thực hiện trong điều kiện trang thiết bị hiện đại đó là sự tiến bộ vượt bậc của ngành y tế Việt Nam về mọi mặt.(đọc thêm)