Không được giao vốn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đứng trên bờ vực phá sản

Việc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) không giao dự toán bảo trì cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mà giao thẳng cho Cục Đường sắt Việt Nam để tổ chức thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đang khiến cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đứng trên bờ vực phá sản. (đọc thêm)