Không đỗ vào lớp 10 công lập vẫn có chỗ học

Năm học 2020-2021 sẽ có gần 30.000 học sinh TP.HCM không thể vào lớp 10 công lập. Tuy nhiên con đường học vấn vẫn rộng mở với các em bởi trường dân lập, trường nghề, giáo dục thường xuyên đang mời gọi với hàng chục nghìn chỉ tiêu.(đọc thêm)