Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định mới

Các địa phương cần tiếp tục tập trung vào quản lý giám sát đội tàu; truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Nghị định mới. (đọc thêm)