Kết nối với quá khứ qua cổ phục

Những trang phục truyền thống, trang phục cổ của Việt Nam ngày càng gần gũi, phổ biến hơn với các bạn trẻ thông qua các nền tảng mạng xã hội. Từ đó, nhiều bạn trẻ chủ động tiếp cận và tìm hiểu về các loại trang phục mang nét văn hóa truyền thống này.(đọc thêm)