Kết nối cung - cầu ngay 'sân nhà'

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, những hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản không chỉ tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm mà còn quảng bá cho thương hiệu nông sản Việt Nam. Trong đó, hầu hết nhà bán lẻ, tổ chức, cá nhân và người dân đã vào cuộc hỗ trợ, ưu tiên tiêu thụ nông sản nội địa, với tinh thần “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.(đọc thêm)