Hơn 3.000 hồ, ao, đầm ở Hà Nội không được san lấp

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.(đọc thêm)