Hang Quân y - Điểm đến du lịch hấp dẫn trên đảo Cát Bà

Hang Quân y trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) là một hang động đặc biệt, đã ghi lại nhiều chiến tích oanh liệt của quân và dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ.(đọc thêm)