Hải Phòng phát hiện ca COVID -19 nhờ xét nghiệm trên diện rộng

Ngày 22/2, Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp khẩn bàn phương án phòng chống dịch COVID – 19, sau khi phát hiện 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nhờ xét nghiệm trên diện rộng.(đọc thêm)