Hạ thân nhiệt để cứu sống bệnh nhân tổn thương não

Ngày 27/8, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thực hiện thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt để cứu sống bệnh nhân. Đây là kỹ thuật mới được áp dụng lần đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.(đọc thêm)