Gió mạnh bật tung xe tải khỏi cầu ở Nam Phi

Một chiếc xe tải và xe moóc tại Nam Phi đã bị gió mạnh “nhấc bổng” khỏi cây cầu trên cao, rồi rơi xuống mặt đất.(đọc thêm)