Giao thức ăn bằng thiết bị bay không người lái

Các thiết bị bay không người lái ở "thủ phủ" công nghệ Thâm Quyến của Trung Quốc đã hoàn tất 80.000 đơn giao hàng, giúp tiết kiệm một nửa thời gian so với bình thường.(đọc thêm)