Giá nào cho những cuộc vui?

Sau nhiều nỗ lực hết sức mình của cả hệ thống chính trị, sau nhiều ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, thì nay dịch đã xuất hiện ở một số địa phương, diễn biến nhanh và phức tạp, đe dọa xô đổ, cuốn trôi mọi thành quả, thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua.(đọc thêm)