Giá Bitcoin giao dịch ở mốc 68.000 USD

Theo dữ liệu của Investing.com, vào 8 giờ 30 ngày 13/6/2024 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin giao dịch ở mức 68.122,0 USD/BTC; biên độ từ 68.030,3 - 68.384,6 USD (giá thấp nhất - cao nhất).(đọc thêm)