Gen C – Thế hệ lớn lên trong đại dịch

Giới chuyên gia bắt đầu lo ngại về các thay đổi mà COVID-19 có thể gây ra với cuộc sống của những đứa trẻ thuộc Gen C, thế hệ mới nhất của thế giới, sinh ra thời đại dịch. (đọc thêm)