Gần 500 sản phẩm được giới thiệu tại Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022

Tối ngày 18/8, tại Trung tâm thương mại AEON MALL Hà Đông, đã diễn ra lễ khai mạc "Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2022" (kỳ thứ hai).(đọc thêm)