Đông đảo người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày sinh của Người

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều đoàn đại biểu, người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ sáng sớm ngày 19/5, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông kín người tới viếng Bác.(đọc thêm)