Độc đáo linh vật đường hoa Nguyễn Huệ tết Tân Sửu 2021

Việc tạo hình các linh vật trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu đã được các nghệ nhân thực hiện 70% khối lượng công việc. Những chú trâu lập thể tươi vui đã sẵn sàng xuống phố.(đọc thêm)