Độc đáo con đường giúp xe điện vừa chạy vừa sạc pin

Công ty khởi nghiệp Israel Electreon đang xây dựng con đường để các loại xe điện có thể sạc khi đang chạy bon bon mà không cần mất thời gian dừng.(đọc thêm)