Đoàn y, bác sĩ tỉnh Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ trở về

Ngày 19/6/2021, tại Bắc Giang, đoàn y bác sĩ tỉnh Lào Cai trở về địa phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (đọc thêm)