Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sôi động trở lại sau đại dịch COVID-19

Sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, những tháng gần đây hoạt động thông thương hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã sôi động trở lại.(đọc thêm)