Con đường hoa phượng đỏ rực dài 10km ở miền Tây

Đường tỉnh 826 (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được trồng hàng phượng dài gần 10km đang trổ hoa đỏ rực làm ai đi qua cũng xao xuyến.(đọc thêm)