Châu Âu cuốn vào làn sóng COVID-19 thứ hai

Nhiều nước châu Âu từng thành công trong việc giữ cho đồ thị COVID-19 đi ngang, giờ lại đang chứng kiến số ca mắc tăng cao và đồ thị tiếp tục đi lên.(đọc thêm)