Cánh tay robot xét nghiệm COVID-19 tại Trung Quốc

Tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã triển khai cánh tay robot tham gia chiến dịch xét nghiệm COVID-19 diện rộng.(đọc thêm)