Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn

Bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) được thành lập với quy mô 500 giường bệnh, chia thành hai giai đoạn thu dung điều trị; giai đoạn 1 triển khai 300 giường điều trị và giai đoạn 2 triển khai 200 giường.(đọc thêm)