Các thành phố thích nghi với nắng nóng ra sao?

Nhiều thành phố trên thế giới đã nghĩ ra các phương án để thích nghi với nhiệt độ cao trong mùa nóng.(đọc thêm)