Các khu công nghiệp tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, đã tích cực tuyên truyền đến các doanh nghiệp thực hiện và triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho gần 100 nghìn lao động, tuân thủ “Thông điệp 5K”, đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và các biện pháp phòng chống, hoàn thiện phương án ứng phó với các tình huống dịch… (đọc thêm)