Bí ẩn hiện tượng chim chết hàng loạt tại thành phố Nga

Gần đây, các phương tiện truyền thông xã hội tràn ngập các thuyết âm mưu về hiện tượng chim chết hàng loạt và rơi xuống đường phố Nga. (đọc thêm)