Bệnh nhân COVID-19 Nga tập thái cực quyền để nhanh hồi phục

Một bệnh viện tại Nga đã khuyến khích bệnh nhân COVID-19 tập thái cực quyền để hỗ trợ phục hồi sức khỏe.(đọc thêm)