Bến xe khách đìu hiu, nhà xe càng chạy càng lỗ

Dù xe khách liên tỉnh được hoạt động với tần suất 5% lượt chuyến và chở khách tối đa 50% số ghế, nhưng số lượng xe khách hoạt động thưa thớt và chỉ đạt trung bình vài khách/chuyến.(đọc thêm)