Bay tự do hỗ trợ trẻ em bại não

Bệnh bại não ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh đặc biệt là các hoạt động thể chất. Do đó những chuyên viên phục hồi chức năng ở Nga đã áp dụng môn bay tự do với hy vọng giúp phục hồi cho các trẻ em bại não.(đọc thêm)