Bao bì làm từ tre và sắn

Thái Lan là đất nước sử dụng rất nhiều cốc và bát đĩa nhựa nên việc có được những loại bao bì sinh học sẽ là yếu tố quan trọng để bảo vệ môi trường. Đó là tiền đề để ra đời một sáng kiến về loại bao bì được làm từ tre và sắn. (đọc thêm)