Ấn Độ đối mặt với rủi ro thảm họa kép về y tế

Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng kết hợp với dịch bệnh COVID-19 sẽ trở thành thảm họa y tế kép có nguy cơ tạo gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Ấn Độ.(đọc thêm)