Ấm tình quân dân ‘Tết hải đảo’ tại xã đảo Quan Lạn

Ngày 20/1, tại xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với chính quyền xã Quan Lạn, các nhà đồng hành tổ chức chương trình “Tết hải đảo” và trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc trong Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân xã Quan Lạn.(đọc thêm)