52 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Sáng 24/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. (đọc thêm)