5 tháng năm 2024, cả nước có 64,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

5 tháng năm 2024, cả nước có 64,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 601,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023. (đọc thêm)