100% phương tiện vào Hà Nội phải quay đầu, trừ xe 'luồng xanh'

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội trừ các xe đi "luồng xanh" (phục vụ phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hoá thiết yếu).(đọc thêm)