10 nước có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất thế giới

Israel hiện là nước có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất thế giới với 85 liều/100 dân.(đọc thêm)