Diễn đàn “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững-2016”

Diễn đàn “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững - 2016” với chủ đề “Vai trò của Doanh nghiệp trong phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xây dựng và bảo vệ môi trường”, sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), vào sáng 6/9.

Diễn đàn do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường… tổ chức; nhằm hưởng ứng Kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014, giai đoạn 2014 – 2016 và chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kì 2011 – 2020 và tầm nhìn đến 2050.


Diễn đàn có sự tham gia của đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, bao gồm: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn; Viện chiến lược, chính sách tài nguyên môi trường; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cùng đại diện từ phía tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức nước ngoài và các doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước. 


Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến tăng trưởng xanh, cụ thể: Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên đất nước, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tổng hợp giải pháp phục vụ xã hội nhằm tìm ra hướng đi đúng đắn, phù hợp trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững trong kỷ nguyên Công nghiệp hóa và hội nhập toàn cầu; thông qua các tham luận: "Chính sách về phát triển kinh tế xanh và bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Thuận lợi và khó khăn" (PGS.TS. Nguyễn Thế ChinhViện trưởng Viện chiến lược, chính sách tài nguyên môi trường); "Vai trò đầu tư cho các dự án xanh của các nhà tài trợ quốc tế trong công nghệ cải tạo môi trường và chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam" (Đại diện ADB, JICA, GIZ…); "Phát triển Kinh tế xanh ở Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam" (Dr. Shim – Chủ tịch Diễn đàn Con người và Môi trường Hàn Quốc -HEF); "Chính sách nông nghiệp xanh Việt Nam – Hiện trạng và giải pháp đồng bộ cho giai đoạn mới" (TS. Đặng Kim Khôi – Giám đốc Trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp (CAP), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn); "Chính sách hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công tác cải tạo, cải tiến công nghệ sản xuất xanh, bảo vệ môi trường" (Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam); "Vai trò của Doanh nghiệp trong sản xuất sản phẩm xanh, sạch đi đôi với trách nhiệm bảo vệ môi trường" (Đại diện Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí); "Biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển kinh tế xanh" (GS.TSKH. Trương Quang Học – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)...


Thông qua chương trình, khuyến khích các doanh nghiệp định hướng và phát triển kinh tế phù hợp với Chiến lược dài hạn của Việt Nam trong việc lựa chọn và xây dựng mô hình Kinh tế xanh. Đây được xem là xu hướng phát triển bền vững của đất nước.


PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN