Để đạt điểm cao với phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1919-1930 trong bài thi tốt nghiệp

Theo cấu trúc đề thi minh họa môn Lịch sử năm 2021, phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1919-1930 chiếm số lượng câu hỏi lớn nhất với 8 câu. Nên thí sinh ôn thi nên tập trung ôn tập kỹ phần kiến thức này.

Cô Lê Thị Thu Hương, giáo viên môn Lịch sử tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho biết, kiến thức lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930 gồm những nội dung chính như sau:

Nội dung thứ nhất là phong trào dân tộc dân chủ (1919-1925). Với phần kiến thức này, học sinh cần nắm được những ảnh hưởng, tác động đến phong trào dân tộc dân chủ.

Cụ thể là Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 và cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 của Pháp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, học sinh cần hiểu đúng tính chất của phong trào này với giai cấp tiên phong là tiểu tư sản trí thức, hình thức đấu tranh là bãi khóa, bãi thị, biểu tình và đấu tranh bằng báo chí (tiếng Việt, tiếng Pháp)...

Ngoài ra, trong đề thi còn có các câu hỏi theo dạng sắp xếp mốc thời gian, sự kiện. Muốn làm được dạng bài đây, học sinh cần nhớ được những mốc thời gian, sự kiện quan trọng. Ví dụ, năm 1919 có phong trào trấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa; năm 1925, có cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu… “Thực chất, các phong trào này đều không đạt được thắng lợi như mong muốn. Nguyên nhân là do sự tự phát và thiếu giai cấp lãnh đạo”.

Nội dung thứ hai học sinh cần quan tâm là 3 tổ chức cách mạng và 3 tổ chức cộng sản. Cụ thể, tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng thành lập năm 1927, đại diện cho giai cấp tư sản dân tộc với khuynh hướng dân chủ tư sản.

Đến năm 1930, tổ chức này với cuộc khởi nghĩa Yên Bái, đã chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản dân tộc.  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập tháng 6/1925, theo khuynh hướng vô sản.

Đến năm 1929, phân hóa thành Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. Tân Việt Cách mạng Đảng với đại diện là tầng lớp tiểu tư sản trí thức có khuynh hướng dân chủ tư sản. Tổ chức này thành lập năm 1928, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đang có chủ trương vô sản hóa. Do đó, một bộ phận trong Tân Việt Cách mạng Đảng đã thấm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nên đã gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.N ăm 1929, các bộ phận còn lại trong Tân Việt Cách mạng Đảng đã thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Nội dung thứ ba là sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). Trong phần này, học sinh cần lưu ý các kiến thức liên quan đến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, bao gồm các mốc thời gian, sự kiện, vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… Bên cạnh đó, thí sinh cần nắm rõ ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới đây là video cô Lê Thị Thu Hương chia sẻ cụ thể về các nội dung kiến thức mà học sinh cần trang bị để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới: 

 

Lê Vân/Báo Tin tức
Hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021
Hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021

Tính đến thời điểm kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (17h ngày 11/5/2021), cả nước có 1.014.972 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021, tăng hơn 114.820 thí sinh so với năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN